-
-
-
-
-
-
-
-

Lasteaia maja kaunistamine 2011/2012 õppeaasta

Eesti Vabariigi aastapäev

Lasteaia koridori kaunistasid rahvariidest nukud. Nukkude valmistamisesse oli kaasatud kogu lasteaiapere.

 

 

 

 

Sügis

Lapsevanemate tagasiside esteetilise keskkonna kujundamise kohta meie lasteaias

Oleme oma lasteaias üldruumide kaunistamisele ehk esteetilise keskkonna loomisele pööranud kahe viimase aasta (2008/09, 2009/10) jooksul suurt tähelepanu. Põhilised esteetilise keskkonna kujundajad on olnud lapsed koos oma õpetajate ja õpetaja abidega. Oleme kaasanud ka lapsevanemaid ja kogenud positiivset tagasisidet (kes on meisterdanud lumehelbeid, liblikaid; kes on toonud lasteaeda lastele uurimiseks-vaatamiseks erinevaid vanu käsitööesemeid, tööriistu; kes on varustanud meid mitmesuguste meisterdamis-materjalidega jne).

Meie koostöö paremaks korraldamiseks viisime 2010. a. kevadel läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli välja selgitada kas ja mil moel on lapsevanemad nõus osalema lasteaia esteetilise keskkonna loomisel.

Infot esteetilise keskkonna loomiseks korraldatavate ürituste/tegemiste kohta soovitakse saada peagi valmivalt lasteaia kodulehelt, rühma teadetetahvlilt ja e-postina. Oli ära märgitud, et mida rohkemate infoallikate kaudu teade levib, seda suurem on osavõtt. Samuti sooviti e-postina saada meeldetuletuskirja. Ühiste meisterdamiste toimumise sobivaimaks etteteatamise ajaks peeti kaht nädalat.

Sobivaimaks ürituse toimumise ajaks peeti argipäeva õhtupoolikuid nii peale kella 17 kui peale 18. Nädalavahetusel toimuv üritus sobis üksikutele. Väljapakutud meisterdamisürituste vormidest oli valitud korraga kolm-neli varianti. Kokkuvõttes said väljapakutud variandid- perepäeva osana, ainult vanematele mõeldud (kui tahetakse teha lastele üllatust), koos lastega, rühmasisene, pühadeeelse töötoana- lapsevanemate poolt võrdselt ära märgitud. Eelnevatest variantidest poole vähem kordi oli ära märgitud üle lasteaialist ja rühmakoosoleku raames toimuvat meisterdamisüritust. Lisavariandina pakkus üks isa: Miks mitte ka individuaalselt midagi välja mõelda. See tähendab, tuleb ühel kindlal õhtupoolikul üks lapsevanem ja meisterdab lastega midagi. Järgmisel korral sobib äkki kellelegi teisele jne.
Kõik vastanud lapsevanemad soovisid edaspidi lasteaia kodulehe kaudu esteetilise keskkonna loomiseks tehtavaga kursis olla.

Ka lasteaiast saadud meisterdamisideid olid lapsevanemad nõus koos lastega kodus ellu viima. Üks ema eelistas õhtust meisterdamist koos lapsega lasteaias. Kaks lapsevanemat olid küsimusele vastanud pikemalt:

 • Jah, olen isegi mõelnud, et vahel võiks ka lasteaia lastele anda nn koduseid töid, mida nad siis saaksid koos vanematega teha, ning hiljem uhkusega lasteaias teistele eksponeerida.
 • Ikka oleksin. Teisest küljest aga napib kodus vahendeid ja mulle tundub, et rühmas koos valmistatud kaunistused, mis valmivad kas siis ühistööna või rühmatööna, mõjuvad rohkem ja tekitavad ühtsustunnet. See tugevdab minu arvates kogu rühma vaimu ja loob paremaid suhteid erinevate vanemate ning ka laste vahel.

Mõtete/ideede koha pealt lasteaia üldruumide kaunistamiseks arvati, et võiks jätkata nagu siiani- kaunistades ruume päevakajaliselt, arvestades aastaaegu, rahvakalendri pühasid, tähtpäevi. Rahvuslikud elemendid, vanad käsitööriistad ja-vahendid ning käsitööd lasteaia ruumikujunduses meeldisid paljudele. Üks pere vastas nii: Seni tehtu on perfektne. Eriti lahe oli talvine, mis täienes ajas pidevalt. Minu meelest, lapsed/kasvatajad/lapsevanemad, koostöös sündinud asjad on soojemad ja haaravamad. Nii on endal ka tunne, et oled ise ilu tegija. Uudse ideena pakuti seinamaalinguid ja klaasimaale- värvilist valgust akendele.

Vastuseks küsimusele, milliseid näitusi võiks lasteaias lastele korraldada, oli kõige rohkem välja pakutud vanemate ja vanavanemate mänguasjade näitust ja erinevaid fotonäitusi. Mänguasjade puhul oli välja toodud, et võiks olla eraldi mõmmide, autode jne näitus. Näiteks Mõmmid läbi aegade. Fotonäituste puhul oli enim välja toodud teemat Laps oma lemmikloomaga. Ka mainiti mitmel korral loodusfotode ja portreede, vanade fotoalbumite näitust. 

Näitusematerjali kogumiseks pakkusid lapsevanemad järgmisi ideid:

 • kuulutada välja ühine fotonäituse teema- lapsed ja vanemad otsivad, mida pildistada (ka lapsed pildistavad);
 • vanemad toovad kodust raamitud maale, pilte, mida eksponeeritakse saalis nt nädala jooksul- lapsed saavad tulla nagu päris kunstisaali näitust vaatama;
 • korraldada temaatiline ülelasteaialine joonistuste näitus- lapsed joonistavad koos pereliikmetega mingil kindlal teemal suure pildi, mille juurde nad hiljem ise räägivad, kes, mida ja kuidas joonistas. Idee autor kirjutab nii: selline tegevus aitaks ehk ka arendada peredes lapsevanemate ja laste omavahelist koostegutsemist - tihti on lapsevanemad pärast tööpäeva liiga väsinud, et lastega tegeleda kodus ja eelistatakse hoopiski lapsi juhtida nn. tänapäevasemate meelelahutusvahenditeni - telekas, arvuti, elektronmängud jne;
 • korraldada kunstiteemalisi nädalaid, mille jooksul vaadeldakse näiteks ühe kunstniku maale ning proovitakse ise midagi samas tehnikas luua ja eksponeeritakse siis laste kunstitöid koos päris kunstniku omaga.

Sooviti, et sügiseti jätkuksid traditsioonilised metsaandide, aiasaaduste, sealhulgas nunnude ja laste loomingu näitused. Veel näituste ideid:

 • kevadeti tärkavad taimed;
 • tööriistad;
 • käsitööd;
 • näitused meelte ergastamiseks- näiteks on purkides erinevad lõhnad, saab nii arvata kui niisama nuuskida; pealtnäha samasugustes riidekottides on mingid teada-tuntud asjad, näiteks porgand, riisiterad, rõngikud, kommid jms, saab kompides arvata; pudelid, klaasid erinevatel kõrgustel veetasemega, saab kuulata erinevaid helisid;
 • näitus koos vanematega loodusest otsitud asjadest;
 • vanade nääri- ja jõulukaartide näitus ja/või kaasaegsete, teistest maadest saadetud jõulukaartide näitus;
 • isamaaline näitus 24.veebruaril - eksponaatideks EV sümbolitega seonduv (vana lipp, autasud, vastav muusika jne);
 • piparkooginäitus;
 • mardilaat/näitus, kus lapsevanemad müüksid isetehtud käsitööd, küpsetisi jne. Tulu läheks näiteks rühma vajaliku asja soetamiseks või ühiseks väljasõiduks.

Mõnda töötuba, meisterdamisüritust olid nõus juhendama kaks lapsevanemat. Välja oli pakutud lilleseade töötuba nii lastele kui täiskasvanutele ja fliisist loomakeste õmblemist lastega. Kõige sagedasem põhjendus ei vastanute seas oli, et puuduvad vastavad oskused. Ühe isa vastus: Miks ka mitte. Millist? See vajaks ehk pikemat läbimõtlemist, momendil ei julge midagi välja pakkuda. Sarnaseid vastuseid oli teisigi.

Oli neid, kes vastasid, et ise ühtegi töötuba juhendada ei soovi, aga ürituse korraldamisel, läbiviimisel aitavad hea meelega.

Mitmel korral oli ära märgitud, et ollakse senitehtuga esteetilise keskkonna loomisel lasteaias rahul. Tänati ka tegusaid Kolga lasteaia lapsi ja õpetajaid ning soovitati jätkata samas vaimus. Samuti innustati õpetajaid lapsevanemaid esteetilise keskkonna loomisesse julgemalt kaasama. Soovitati kaasata vähemalt korra aastas ühismeister-damistele isasid, nt isadepäeva paiku.

Veelkord aitähh kõigile küsitluses osalenutele! Võtame Teie soove, mõtteid ja ideid arvesse. Kui kõiki toredaid ideid ei jõua ellu viia käesoleval õppeaastal, siis edaspidi kindlasti. Peagi anname teada, mis sellel õppeaastal plaanis...

Jälgige REKLAAMI!

Ave Allandi,
ave.allandi@gmail.com
Õnnepõnnide rühma õpetaja.

 
-
-
-
 
Kõik õigused kaitstud © Kolga lasteaed • Kolga, Kuusalu vald, Harjumaa • kolga.lasteaed@kuusalu.ee • Tel: 6077 475