-
-
-
-
-
-
-
-

Kolga Lasteaia arengukava

Kolga Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava neljaks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Arengukava lähtub sisehindamise tulemustest, lasteaia põhimäärusest ja Kuusalu valla arengukavast.

 

Kuusalu Vallavalitsuse 9.04.2020 määrus nr 3 "Kolga Lasteaia arengukava 2020 - 2022 kinnitamine"

 

 
-
-
-
 
Kõik õigused kaitstud © Kolga lasteaed • Kolga, Kuusalu vald, Harjumaa • kolga.lasteaed@kuusalu.ee • Tel: 6077 475